Signálne káble

Aktívne filtre

SHKFH-R 5x2x0,8 B2ca(s1,d0)

Vlastnosti:

 • Medený vodič
 • Izolácia z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi
 • Obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie
 • Tieniaca Al + kopolimér fólia
 • Výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej...
1,45 €

SHKFH-R 3x2x0,5

Vlastnosti:

 • Medený vodič
 • Izolácia z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi
 • Obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie
 • Tieniaca Al PET fólia
 • Výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi
 • ...
0,5333 €

SHKFH-R 1x2x0,8 B2ca(s1,d0)

Vlastnosti:

 • Medený vodič
 • Izolácia z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi
 • Obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie
 • Tieniaca Al + kopolimér fólia
 • Výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej...
0,4917 €

SHKFH-R 10x2x0,8 B2ca(s1,d0)

Vlastnosti:

 • Medený vodič
 • Izolácia z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi
 • Obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie
 • Tieniaca Al + kopolimér fólia
 • Výplňová vrstva z...
2,2333 €